5 клас

частка І

 1. Пятрусь Броўка “Калі ласка!”.
 2. Яўгенія Янішчыц “Мова”.
 3. Анатоль Грачанікаў “Дрымотна ціснуцца кусты”.
 4. Уладзімір Караткевіч “Бацькаўшчына”.
 5. Яўген Крупенька “Ёсць у кожнага з нас незабыўны маленства куток”.
 6. Казка “Разумная дачка“.
 7. Казка “Залаты птах“.
 8. Казка “Музыкі“.
 9. Легенда “Нарач”.
 10. Легенда “Пестунь“.
 11. Я.Колас “Крынічка”.
 12. Уладзімір Караткевіч “Нямоглы бацька“.
 13. Георгій Марчук “Чужое багацце“.
 14. Андрэй Федарэнка “Падслуханая казка“.
 15. Максім Багдановіч “Зімой”.
 16. Анатоль Грачанікаў “Зоры спяваюць“.
 17. Якуб Колас “Песня ляснога жаваранка“.
 18. Якуб Колас “На рэчцы“.
 19. Уладзімір Караткевіч “Лісце“.
 20. Анатоль Грачанікаў “Як ападае ліст“.
 21. Анатоль Грачанікаў “Верасень“.
 22. Пятрусь Броўка “Кропля“.

частка ІІ

 1. Якуб Колас “Дарэктар“.
 2. Якуб Колас “У старых дубах“.
 3. Рыгор Барадулін “Бацьку“.
 4. Васіль Зуёнак “Прыйдзі аднойчы“.
 5. Міхась Лынькоў “Васількі“.
 6. Анатоль Кудравец “Цітаўкі“.
 7. Генрых Далідовіч “Страта“.
 8. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Што ж за ён быў, той хлопец?”).
 9. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Легенда пра паходжанне“).
 10. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Як Брэх стаў Дзікам”).
 11. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Здарэнне ў завулку”).
 12. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Сварка з рудым сабачкам”).
 13. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Дзік-вартаўнік”).
 14. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Дзікава памяць”).
 15. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Дзік і кот Хама”).
 16. Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Дзік адбірае аладку. Дзік гаворыць па тэлефоне”).