Міфы

Незразумелыя словы

 1. Безабаронны – безоружный.
 2. Вытлумачваць – разъяснять.
 3. Уяўленне – впечатление.
 4. Істота – существо.
 5. Волат – силач, великан.
 6. Штодзённы – ежедневный.
 7. Шкодзіць – вредить.
 8. Дагадзіць – угодить.
 9. Улагодзіць – умиротворить, задобрить.
 10. Зязюльчыны слёзкі – растение ятрышник испятнанный.
 11. Браткі – анютины глазки.
 12. Явар – вид клёна.
 13. Свойскі – домашний.
 14. Гарадзішча – место поселения древних людей.
 15. Будоўля – строительство.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Люба Тарасюк “Імя Айчыны”

Давеку я, напэўна, не збяру
Усю яе ў праявах разнастайных.
Маленькая, як сэрца, Беларусь
Адданаю любоўю вырастае.
За бохан сонца, што з маленства меў,
Ці сплаціш ёй душэўнаю турботай?..
Сваю Айчыну ўбач і зразумей,
І ў ёй сябе ты зразумееш потым.
Сваёй Айчыны яснае імя,
Нібы уласнае —
Не дай запляміць…
І светлы цень буслінага крыла
Над рэкамі, дарогамі, палямі.

Незразумелыя словы

 1. Давеку – до конца дней.
 2. Напэўна – наверно.
 3. Праява – праяўленне.
 4. Адданы – преданный.
 5. Бохан – буханка.
 6. Турбота – забота.
 7. Запляміць – запачкать.