Віктар Карамазаў “Дзяльба кабанчыка”

Незразумелыя словы

 1. Выган – место за деревней, где пасут скот.
 2. Веснікі (весніцы) – ворота.
 3. Голле – ветви.
 4. Аберуч – обеими руками.
 5. Лагодна – добродушно.
 6. Стрыманасць – сдержанность.
 7. Сенаваць – складывать сено в стог.
 8. Груд – холм.
 9. Страха – крыша.
 10. Схамянуцца – спохватиться.
 11. Лазенка – банька.
 12. Цесля – плотник.
 13. Спадылба – исподлобья.
 14. Пасак (паска) – полоска.
 15. Чарка – рюмка.
 16. Скварка – жареное сало.
 17. Швайка – шило.
 18. Пілавінне – опилки.
 19. Атожылак – отпрыск, отросток
 20. Поўсць – шерсть.
 21. Прысак – горячий пепел.
 22. Услон – лавка.
 23. Гарышча – чердак.
 24. Ночвы (начоўкі) – корыто для стирки белья.
 25. Чаравічкі – ботиночки.
 26. Смажанае – жареное (мясо).
 27. Тлушч – жир.
 28. Фіранка – занавеска.
 29. Кола – колесо.
 30. Жартаваць – шутить.
 31. Аладка – блин.
 32. Швагер – муж сестры.
 33. Клопаты – заботы.
 34. Прыкрасць – досада.
 35. Дармавы (дармовы) – бесплатный.
 36. Відэлец – вилка.
 37. Імжыць – моросить.
 38. Ушчуваць – стыдить.
 39. Пухліна – опухоль.
 40. Столь – потолок.
 41. Цырата – клеёнка.
 42. Канапа – диван.
 43. Пільны – внимательный.
 44. Любовы кавалак мяса – филейная часть.
 45. Збянтэжыцца – смутиться.
 46. Ржышча – сжатое поле ржи.
 47. Засмужаны – задымлённый.
 48. Хмызняк – кустарник.
 49. Быльнёг (палын) – чернобыльник.
 50. Шыпшына – шиповник.
 51. Слоік – стеклянная банка.
 52. Драбіна – переносная лестница.
 53. Біцікі – упавшие с дерева фрукты.
 54. Дрот – проволока.
 55. Гарбуз – тыква.
 56. Прыпол – подол.
 57. Каліва – щепотка, одна штука.
 58. Прагна – жадно.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

Рыгор Барадулін “Трэба дома бываць часцей”

Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою не ачарсцвець,
Каб не страціць святое штосьці.

Не забыць, як падвялы аер
На памытай падлозе пахне,
Як у студню цыбаты асвер
Запускае руку да пахі.

Не забыць сцежкі той, што цябе
На дарогу выводзіла з дому,
Што у хаце там быў рубель
У цане і па курсу старому.

Не забыць, як марозам злым
Клямка пальцы пячэ балюча
I адкуль на стале тваім
Бохан свежага хлеба пахучы.

Помніць свой на іржышчы цень,
Не забыць, як завуць суседа,
Не забыць, як пяе пад дзень
За вясёлым сталом бяседа.

Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою ты стаў чысцей
I не страціў святое штосьці.

Незразумелыя словы

 

 1. Аер – аир, травянистое болотное растение.
 2. Падлога – пол.
 3. Студня – колодец.
 4. Цыбаты – долговязый, с длинными ногами.
 5. Асвер – журавль колодца.
 6. Клямка – щеколда.
 7. Бохан – буханка.
 8. Іржышча – поле, с которого убрали рожь.
 9. Бяседа – застолье.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “Дзядзька-кухар”

Незразумелыя словы

 1. Насіць катла – игра, когда носят ребенка за плечами.
 2. Поплаў – заливной луг.
 3. Краскі – цветы.
 4. Радзіцца – советоваться.
 5. Годзе – хватит.
 6. Вуда – удочка.
 7. Ягамосць – ваша светлость.
 8. Нораў – нрав.
 9. Паганы – вредный.
 10. Дараваць – простить.
 11. Красаваць – цвести.
 12. Конік – кузнечик.
 13. Зыкі – звуки.
 14. Трацяк – третья часть.
 15. Капа – 60 штук.
 16. Скарб – богатство (в тексте – государственная казна).
 17. Вытрываць – выдержать.
 18. Сяліба – селение, дом.
 19. Млын – мельница.
 20. Квапіць – притягивать, манить.
 21. Выштукаваць – смастерить.
 22. Пляцка – плоская булочка.
 23. Хіліліцца – гнуться.
 24. Пакаштаваць – попробовать.
 25. Сякерка – топорик.
 26. Свярдзёлак – буравчик.
 27. Аполак – доска, выпуклая с одной стороны.
 28. Латак – желобок для стекания сока.
 29. Шкода – жалко.
 30. Комель (камель) – ствол, нижняя часть дерева.
 31. Трэсачкі – сухие тонкие веточки.
 32. Кукішкі – корточки.
 33. Збан – кувшин.
 34. Шчыльна – плотно.
 35. Тарачка – тёрка.
 36. Пільна – внимательно.
 37. Стварэнне – создание.
 38. Булбатачкі – пузырьки.
 39. Ляшчотка – трещотка.
 40. Трус – кролик.
 41. Збіцца з тропу – растеряться.
 42. Аслупянець – остолбенеть.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code