Безэквівалентная лексіка: будынкі

 1. Або́ра – кароўнік
 2.  Аве́чнік – сарай для авец
 3.  Каша́ра – 1) за́гарадка для авечак, кароў, 2) казарма
 4.  Пастаўні́к – за́гарадзь для жывёлы пад адкрытым небам
 5.  Малпо́ўня – памяшканне для малпаў
 6.   Сабака́рня – псярня
 7.  Стадо́ла — ́вялікі хлеў
 8.  Кату́х – невялікі хлеўчык, закуток
 9.  Ста́йня — канюшня
 10.  Або́зня – сарай для вазоў і павозак
 11.  Стальма́шня – майстэрня стэльмаха (калёсніка)
 12. Вазо́ўня – спецыяльнае памяшканне або навес для калёс, вазоў, саней.
 13. Адры́на – халодная будыніна для захавання кармоў, інвентару і г.д.
 14. Пу́ня – вялікая халодная будыніна для сена.
 15. Клу́ня – будынак для захоўвання снапоў сена.
 16. Гумно́, ток – 1) вялікая халодная будыніна для складвання і абмалоту зерня 2) пляцоўка перад гэтай будынінай.
 17. Сві́ран – халодны будынак, прызначаны для захавання збожжа, мукі, прадуктаў і іншых рэчаў. (русск. амбар)
 18. Асе́ць, ёўня, су́шня – будыніна з печкай для прасушвання снапоў перад малацьбой.
 19. Павець – страха на слупах, пад якой трымаюць розныя с/г прылады, дровы і інш.
 20. Вы́шкі – прастора, месца паміж столлю і страхой у хляве, дзе складаюць сена і розныя гаспадарчыя прылады.
 21. Варыўня́, істо́пка – памяшканне для захавання агародніны і харчовых запасаў
 22. Вяндля́рня – памяшканне, дзе вэндзяць мяса (русск. коптильня)
 23. Вы́шкі, гары́шча, падда́шак – русск. чердак, сеновал.
 24. Апа́рня – пакой у лазні, напоўнены па́рай. (русск. – парилка)
 25. Прыла́знік – русск. предбанник
 26. Дрыво́тнік, дрыво́тня, падпаве́тка – сарай для дроў
 27. Закамо́рак – чулан
 28. Камо́ра – невялікае памяшканне пры хаце для захоўвання ежы, розных хатніх рэчаў
 29. Клець – кладоўка пры хаце або асобна ад яе.
 30. Прыкле́так – русск. чулан, кладовая при амбаре
 31. Камо́рка – клетка
 32. Святлі́ца – светлы і чысты пакой у хаце.
 33. Трысце́н – прыбудоўка да хаты з трох сцен, прыстаўленых да гатовай чацвёртай.
 34. Капе́ц – бурт (яма ў зямлі для захавання агародніны, засыпаная зямлёй, пяском)
 35. Падмо́сце – русск. по́дпол, подпо́лье
 36. Склеп – паглыбленае ў зямлю памяшканне для захавання чаго-н.
 37. Прыгрэ́бнік – прыбудоўка перад уваходам у пограб, склеп.
 38. Спрат – русск. хранилище, тайник
 39. Падстрэшак – русск. козырёк
 40. Прыда́шак – навес пры сцяне
 41. Се́нцы – у вясковых будынках: памяшканне перад жылым домам.
 42. Лёх, лёха – 1) склеп, падзямелле, 2) ход, прарыты пад зямлёй
 43. Сутарэ́нне – падвал, падзямелле.
 44. Камяні́ца, мур – цагляны або каменны дом, хлеў
 45. Ле́цішча – дом, у якім жывуць летам.
 46. Інды́чнік – памяшканне для індыкоў
 47. Гама́рня, гамэ́рня — русск. ку́зница
 48. Пра́льня – установа для мыцця і прасавання бялізны (русск. прачечная)
 49. Але́йня — маслабойня, маслазавод для вырабу алею (расліннага масла)
 50. Анга́р – памяшканне для стаянкі і рамонту самалётаў
 51. Бро́вар – піваварны ці вінакурны завод.
 52. Смаля́рня, смалаку́рня – прадпрыемства, дзе здабываюць смалу з драўніны хвойных дрэў.
 53. Пі́льня, тарта́к – лесапільны завод
 54. Бляха́рня – майстэрня бляхара
 55. Гмах – велічны будынак (высотное здание)
 56. Мурава́нка – каменная пабудова
 57. Гу́та – шклозавод
 58. Папе́рня — папяровая фабрыка
 59. Кавя́рня – русск. кофейня
 60. Матэ́ль – гасцініца для аўтатурыстаў
 61. Альта́нка – летняя паркавая пабудова для адпачынку (русск. – беседка)
 62. Буда́н, бу́да – шалаш з саломы ці галля.
 63. Ко́панка – русск. небольшой искусственный пруд.
 64. Са́жалка – пруд
 65. Тамава́нне – запруда, дамба
 66. Паліса́днік – невялікі абгароджаны кветнік перад домам.
 67. Пры́зба – невысокі, звычайна земляны насып знадворку ўздоўж сцен хаты (русск. завалинка)
 68. Парапе́т – невысокая сцяна, агароджа ўздоўж чаго-небудзь (парапет маста).
 69. Пчальні́к – русск. па́сека
 70. Вятра́к – русск. ветряная мельница
 71. Млын – русск. мельница
 72. Звані́ца – калакольня
 73. Каплі́ца – русск. часовня
 74. Кля́штар, пляба́нія – каталіцкі манастыр
 75. Пляба́нія – дом ксяндза
 76. Кніга́рня – русск. книжный магазин
 77. Кра́ма  — русск. магазин
 78. Манапо́лька – дзяржаўная вінная лаўка ў дарэвалюцыйнай Расіі
 79. Бурса – мужчынскае духоўнае вучылішча з інтэрнатам для вучняў
 80. Каланча́ – пажарная дазорная вышка
 81. Гаспо́да (уст.) – двор, гаспадарка
 82. Паса́ж – крытая галерэя з гандлёвымі памяшканнямі.
 83. Гумні́шча – месца, дзе было гумно
 84. Па́сека – 1) месца, дзе размешчаны вуллі з пчоламі (пчальнік), 2) месца, дзе высечаны лес.
 85. За́мчышча – месца, дзе стаіць ці стаяў замак
 86. Мачу́лішча — месца, дзе мочаць лён ці каноплі
 87. Дзядзі́нец – агароджаны шырокі двор
 88. Разгаро́дка – праход у плоце, разгароджанае месца ў плоце
 89. Свідраві́на – русск. скважина
 90. Пена́ты (уст.) — родны дом, родны кут.
 91. Засце́нак (гіст.) – невялікае сельскае паселішча дробнай шляхты
 92. Старо́ства (гіст) – маёнтак у распараджэнні феадала ВКЛ.
 93. Сядзі́ба – русск. усадьба.
 94. Сялі́ба – русск. селение, поселение
 95. Крэмль – унутраная гарадская крэпасць у старажытных рускіх гарадах
 96. Катава́льня – месца пытак
 97. Клады́ – мо́гілкі
 98. Ко́ўзанка – каток
 99. Мы́тніца, мы́тня – таможня
 100. Харто́ўнік — будынак для борзых сабак.
 101. Цаге́льня –завод па вырабу цэглы.
 102. Цвінта́р – 1) царкоўныя могілкі, 2) агароджанае месца каля цэрквы, царкоўны двор.
 103. Чысце́ц – русск. чистилище.
 104. Я́тка (уст.) – мясная лаўка.
 105. Фальва́рак (гіст.) – 1) панская гаспадарка з комплексам будынкаў. 2) невялікая сядзіба пана, хутар.

Тэгі: ,

Posted 11.12.2018 by Varvaryshka in category "Безэквівалентная лексіка

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *