Безэквівалентная лексіка: вопратка

 1. Андара́к – спадніца з шэрсці ў клетку ці палосы.
 2. Капо́т – жаночае хатняе адзенне прасторнага пакрою.
 3. Балахо́н – доўгі шырокі халат.
 4. Вэ́люм – жаночы галаўны ўбор з цюлю, карункаў (русск. фата).
 5. Каба́т – цёплая жаночая кофта без рукавоў. (русск. душегрейка).
 6. Паланці́н – жаночая накідка прамавугольнай формы да плеч ці крыху ніжэй (ад прозвішча графіні Палацінскай).
 7. Бравэ́рка – доўгі аднабортны мужчынскі пінжак (русск. армяк, зипун).
 8. Беке́ша – мужчынскае паліто са зборкамі ў таліі або шуба.
 9. Камзо́л – кароткая мужчынская куртка без рукавоў пад верхняе адзенне.
 10. брыль – капялюш, казырок шапкі.
 11. Камізэ́лька – кароткае мужчынскае адзенне без каўняра і рукавоў, якое надзяваюць пад піджак, сурдут, фрак.
 12. Сурду́к – мужчынская двухбортная вопратка з доўгімі поламі, якая шчыльна аблягае цела (русск. сюртук).
 13. Бурно́с – дэмісезоннае паліто, якое насілі і мужчыны, і жанчыны (плащ).
 14. паддзё́ўка – кароткі кафтан (муж. і жан.), які пададзяваюць пад паліто.
 15. Кафта́н – верхняя мужчынская і жаночая вопратка з доўгімі поламі.
 16. Кашу́ля – русск. рубашка, сорочка.
 17. Кацаве́йка – кароткая верхняя кофта на футры або ваце.
 18. Даха́ – шуба футрам унутр і наверх.
 19. Зіпу́н – даўнейшая сялянская адзежына з даматканага сукна ў выглядзе кафтана.
 20. Кара́куль – каштоўнае футра з кучаравай шэрсцю са шкурак ягнят.
 21. Шара́к – кафтан з шэрага сукна, русск. сермяга.
 22. Армя́к – даўгаполая верхняя сялянская адзежына з тоўстага саматканага сукна.
 23. Макінто́ш — лёгкае летняе паліто, звычайна прарызіненае.
 24. Га́плік – кручок на адзенні.
 25. Дзя́га — рэмень, папруга.
 26. Закаўра́ш – адварот на рукаве.
 27. За́пінка – русск. запонка.
 28. Кавярзні́ – лапці.
 29. За́барсні — петлі з абор, якімі лапці замацоўваюцца на назе.
 30. Кажуры́на – футра авечае, кавалак авечыны.
 31. Кажушы́на – вопратка, пашытая з аўчыны.
 32. Паўкажу́шак – русск. полушубок.
 33. Ка́йстра – дарожная сумка.
 34. Калашына́, кало́ша – русск. штанина.
 35. Каліта́ – вялікі кашалёк або сумка для грошай
 36. Кама́шы – чаравікі.
 37. Капшу́к – русск.  кисет.
 38. Кара́лі – русск. бусы, ожерелье.
 39. Карто́вы – русск. хлопчатобумажный.
 40. Кару́нкі — сятчатая тканіна з нітак для ўпрыгожвання адзення (русск. кружева).
 41. На́мітка – доўгі галаўны ўбор сталых жанчын у выглядзе хусткі з саматканага тонкага палатна.
 42. Капту́р – жаночая або дзіцячая шапачка з завязкамі пад падбародкам, чапец.
 43. Капялю́ш – русск. шляпа.
 44. Карту́з – мужчынская летняя шляпа з аколышкам і казырком.
 45. Ке́пка – мужчынскі галаўны ўбор з казырком без аколышка.
 46. Кучма́ – 1) русск. меховая шапка, 2) копна волос.
 47. Кучо́мка – шапка футрам наверх (русск. меховая шапка, папаха).
 48. Маге́рка — мужчынскі галаўны ўбор у выглядзе каўпака, род капелюша без палёў.
 49. Касні́к – стужка (у касе).
 50. Клу́нак – русск. котомка.
 51. Корт – шчыльная баваўняная тканіна.
 52. Ля́мец – тоўсты матэрыял са зваленай воўны.
 53. Ла́йка – від мяккай скуры.
 54. Порт — льняная ці баваўняная тканіна.
 55. Радно́ – русск. мешковина.
 56. Радня́ны – русск. дерюжный, сделанный из мешковины.
 57. Сае́та – русск. тонкое сукно.
 58. Ко́ўдра – русск. одеяло.
 59. Крысо́ – русск. пола́.
 60. Ку́жаль – 1) русск. очёсаный лён, 2) тонкий холст из льняных ниток.
 61. Куль – вялікі мяшок.
 62. Лазаві́к – русск. лапоть лазовый.
 63. Лакі́ркі – русск. лакированные туфли.
 64. Ла́хі – старое паношанае адзенне.
 65. Ла́пік – русск. заплатка.
 66. На́бадры – русск. шлея.
 67. Нагаві́цы – русск. штаны, подштанники (кальсоны).
 68. Насо́ўка – русск. носовой платок.
 69. Падко́ўдранік – русск. пододеяльник.
 70. Зацырава́ць – русск. заштопать.
 71. Падо́л, прыпо́л – ніжні край сукенкі, спадніцы, сарочкі.
 72. Панчо́ха – трыкатажны выраб, які надзяваецца на ўсю нагу (русск. чулок).
 73. Папру́га, па́сак, пас – рэмень, раменны пояс.
 74. Парфу́ма – русск. духи.
 75. Падсу́мак – невялікая паясная сумка для патронаў.
 76. Парка́ль – русск. ситец.
 77. Паса́г – маёмасць, якая давалася дачцэ пры выхадзе замуж (русск. приданое).
 78. Парасо́н — русск. зонт.
 79. Па́церкі – русск. бусы.
 80. Пі́пка – русск. трубка для курения.
 81. по́дбіўка – русск. подкладка в одежде.
 82. Разбарса́ць – русск. распутать (нитки, шнурки).
 83. Барса́ць – завязваць (лапці).
 84. Расшмаргну́ць – русск. раздёрнуть (занавески).
 85. Рыззё́ – русск. 1) тряпьё, ветошь, 2) лохмотья.
 86. Рышту́нак – русск. снаряжение.
 87. скара́ч – русск. полотенце с ддлинной бахромой.
 88. Скура́т – русск. обрезок кожи, кусок кожи.
 89. Спо́дні – 1) русск. нижний ( о белье), 2) нательный, 3) изнаночный.
 90. Спо́днікі – русск. подштанники, кальсоны.
 91. Сту́жка – русск. лента.
 92. Сці́лка – русск. стелька.
 93. Трапка́ч – кухонны ручнік з доўгімі махрамі.
 94. Убра́нне – русск. 1) убор, наряд, 2) украшение, 3) убранство (внешняя отделка).
 95. Фальбо́на – русск. оборка на подоле.
 96. Фіра́нка – занавеска з тонкай тканіны на вокны ці дзверы.
 97. Фу́тра – русск. 1) мех, 2) шуба.
 98. Хадакі́ (разм.) – башмакі.
 99. Хату́ль, хаты́ль (дыялект.) – русск. узел, котомка.
 100. Ху́ста – русск. большой платок, шаль.
 101. Цуру́балка – русск. 1) продолговатая деревянная палочка вместо пуговицы, 2) обломок стебля, ветки, прута.
 102. Цыро́ўка – русск. штопка, цыраваць – штопать.
 103. Чэ́санкі – русск. валенки из чёсаной шерсти.
 104. Чу́йка – мужчынскі доўгі кафтан без каўняра і адваротаў.
 105. Ша́лік – русск. шарфик
 106. Кашнэ́ – вузкая хусцінка на шыю.
 107. Шаль – доўгая вузкая тканая ці вязаная хусцінка.
 108. Шво – русск. шов.
 109. Шкарпэ́ткі – русск. носки.
 110. шлапакі́ (дыялект.) – русск. шлёпанцы.
 111. Шле́йкі – русск. подтяжки.
 112. Шмато́к – русск. клочок, лоскуток.
 113. Шчыгу́льны (дыялект.) – русск. в обтяжку (об одежде).
 114. Шыдэ́лак (разм.) – русск. крючок для вязания.
 115. Шытво́ – русск. шитьё.
 116. Шво́рка – вяровачка, павадок.
 117. Якдта́ш – паляўнічая сумка.
 118. Або́ра – тонкая вяровачка, якой прымацоўваецца лапаць да нагі.
 119. Аплі́к – кручок для зашпільвання вопраткі.
 120. Брыжы́ – зборкі, складкі ў форме веера.
 121. Габеле́н – насценны дыван ручной работы з вытканай на ім карцінай, узорам.
 122. Жупа́н – даўнейшае верхняе мужчынскае адзенне з каляровага сукна ў палякаў і ўкраінцаў.
 123. Каніце́ль – 1) надта тонкая пазалочаная ці пасярэбраная нітка для вышывання. 2) нудная, зацяжная справа.
 124. Мату́з – 1) вузкая палоска тканіны, 2) завязкі ў фартуху, шапцы-вушанцы і г.д.
 125. Патранта́ш – сумка з гнёздамі для патронаў.
 126. Рыдыкю́ль – жаночая невялікая сумачка.
 127. Сак – жаночая вопратка: кароткае прасторнае паліто.
 128. Саф’я́н – мяккая, добра вырабленая авечая ці казіная скура.
 129. Сві́тка – доўгая сялянская верхняя вопратка.
 130. Сві́тар – цёплая вязаная фуфайка без засцежак, з высокім каўняром.
 131. Фуфа́йка – цёплае вязанае верхняе адзенне.
 132. Чапе́ц – лёгкі галаўны ўбор у выглядзе шапачкі, які раней насілі замужнія жанчыны.
 133. Чараві́кі – невысокі скураны абутак на шнурках ці засцежках.
 134. Шарачко́вы – з грубай пафарбаванай тканіны дамашняга вырабу.
 135. Ша́ты – 1) пышнае дарагое адзенне. 2) покрыва з лісця, снегу.
 136. Шпале́ра – 1) бязворсавы насценны дыван ці абівачная тканіна з малюнкамі, 2) шпалеры – рулонная папера для абклейкі сцен або столі.
 137. Ядва́б – шоўк.

Тэгі: , ,

Posted 11.12.2018 by Varvaryshka in category "Безэквівалентная лексіка

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *