Анатоль Кудравец “Цітаўкі”

Незразумелыя словы

 1. Лагчына – ложбина, низкое место.
 2. Дах – крыша.
 3. Патрэба – потребность.
 4. Вартаўнік – сторож.
 5. Звяглівы – визгливый.
 6. Стварэнне – создание.
 7. Абапал – с обеих сторон.
 8. Уважлівы – внимательный.
 9. Падаткнуць – выдать (кого-то), донести.
 10. Вільгаць – влага.
 11. Пільны – внимательный.
 12. Прарэзлівы – пронзительный.
 13. Матляцца – болтаться.
 14. Знарок – специально.
 15. Голле (галлё) – ветви.
 16. Пакаштаваць – попробовать.
 17. Скібка – ломтик.
 18. Бацвінне – ботва свеклы.
 19. Насустрач – навстречу.
 20. Маніць – обманывать.
 21. Сапсаваны – испорченный.
 22. Зарыва – зарево.
 23. Неўзабаве – в скором времени, вскоре.
 24. Угары – вверху.
 25. Рызіна (рыззё) – тряпьё, старые вещи.
 26. Кволы – слабый, малорослый.
 27. Памкнуцца – вознамериться, устремиться.
 28. Матуз – шнурок, завязка.
 29. Папсаваць – испортить.
 30. Крысо – пола.
 31. Складанчык – раскладной ножик.
 32. Акораны – очищенный от коры.
 33. Скрутак – свёрток.
 34. Скрылікі – ломтики.
 35. Шорхкі – шершавый, огрубевший.
 36. Ражон – заостренная палка.
 37. Тук – растопленный жир.
 38. Борзда – проворно, быстро.
 39. Садавіна – фрукты.
 40. Прагна – жадно.
 41. Золасць (золь) – сырая погода.
 42. Ламачча – хворост, валежник.
 43. Кашуля – рубашка.
 44. Постаць – фигура.
 45. Роспач – отчаяние.

 

Гульня на замацаванне

ч1

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

 

Васіль Зуёнак “Прыйдзі аднойчы”

Прыйдзі аднойчы ў вечаровы час,
Калі плывуць дымы, як верасы,
Да кургана пясчанага, што нас
Разлучыць назаўжды, —
Прыйдзі, мой сын.

Павер хвіліну нейкую, што я
Жывы стаю між трапяткіх бяроз
І слухаю: у праведных баях
Што ты здабыў?
Што ў сэрцы ты прынёс?..

Прыйдзі — як ветру жніўнага павеў,
Каб нада мною дыхалі палі
І колас той звінеў — не адзвінеў,
Што к сонцу на руках ты ўзняў спяліць.

Прыйдзі — як песня, што табе збярог
Бацькоўскі край і дбайна перадаў.
Прыйдзі — як рэха з тысячы дарог,
Дзе голас мой твае сцягі гайдаў.

Прыйдзі — як думкі вогненнай усплёск,
Як гром ракет, што ўзлёт твой акрыляў.
Прыйдзі, мая надзея і мой лёс, —
І лёгкай будзе для мяне зямля.

Незразумелыя словы

 1. Аднойчы – однажды.
 2. Верас – вереск.
 3. Хвіліна – минута.
 4. Трапяткі – трепетный, дрожащий.
 5. Павеў – дуновение, веяние.
 6. Дбайна – тщательно, усердно.
 7. Сцяг – флаг.
 8. Гайдаць – качать, колыхать.
 9. Усплёск – всплеск.
 10. Акрыляць – давать силы, вдохновлять.
 11. Лёс – судьба.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

 

Міхась Лынькоў “Васількі”

Незразумелыя словы

 1. Жніво – жатва, уборка зерновых.
 2. Гумно – сарай для хранения зерна.
 3. Шпак – скворец.
 4. Самотны – одинокий.
 5. Імшарына – моховое болото.
 6. Ліпаўка – кошык з ліпы.
 7. Разгалісты – раскидистый.
 8. Кірпаўка – курносый нос.
 9. Штодня – ежедневно.
 10. Заранка (зараніца) – далёкая молния.
 11. Драбіны – переносная лестница.
 12. Спадылба – из-под лба, исподлобье.
 13. Загуменне – пространство за сараями, задворки.
 14. Трымцець – трепетать.
 15. Спрытна – ловко.
 16. Знянацку – врасплох, неожиданно.
 17. Вусны – губы.
 18. Здрадніцкая – предательская.
 19. Усмешка – улыбка.
 20. Ганак – крыльцо.
 21. Коўдра – одеяло.
 22. Вяргіня – георгин.
 23. Прызба – завалинка.
 24. Грабільна – часть граблей.
 25. Сталы – взрослый.
 26. Корпацца – рыться, копаться в чем-то.
 27. Клапатліва – заботливо.
 28. Сурвэтка – салфетка.
 29. Бальшак – широкая дорога.
 30. Прыхіліцца – прислониться.
 31. Кпіць – насмехаться.
 32. Гармата – пушка.
 33. Брук – дорога из камня.
 34. Скрыжаваныя – перекрещенные.
 35. Пругкі – упругий.
 36. Рэшткі – остатки.
 37. Унікаць – избегать, не желать чего-то делать.

Гульня на замацаванне

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

ч1

ч2 ч3
QR Code QR Code QR Code

Рыгор Барадулін “Бацьку”

Незразумелыя словы

 1. Рэчы – вещи.
 2. Весніцы – калитка, ворота во двор.
 3. Крануць – дотронуться, коснуться.
 4. Галіна – ветка.
 5. Шкло – стекло.
 6. Крок – шаг.
 7. Крыўда – обида.
 8. Заворваць – запахивать.
 9. Здалёк – издалека.
 10. Заўжды – всегда.

 

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Генрых Далідовіч “Страта”

Незразумелыя словы

 1. Страта – потеря.
 2. Пасада – должность.
 3. Шпацыраваць – гулять, прогуливаться.
 4. Руды – рыжий.
 5. Шалік – шарф.
 6. Сталы – взрослый.
 7. Гаманіць – разговаривать.
 8. Папсаваць – попортить.
 9. Летуценны – мечтательный.
 10. Мара – мечта.
 11. Мpoя – грёза, фантастическая мечта, сновидение.
 12. Рэчаіснасць – действительность.
 13. Скасавурваць – скашивать.
 14. Ахвотнік – желающий.
 15. Перавага – преимущество.
 16. Мізэрнасць – незначительность, ничтожность.
 17. Зайздросціць – завидовать.
 18. Цяльпук – спокойный, уравновешенный, неконфликтный.
 19. Зняважыць – унизить.
 20. Выдатнік – отличник.
 21. Пільна – пристально, внимательно.
 22. Прыкра – досадно.
 23. Наракаць – сетовать.
 24. Загартоўвацца – закаляться.
 25. Атава – молодая густая трава.
 26. Поплаўчык (поплаў) – лужайка, луг.
 27. Засмяглы – пересохший.
 28. Журбота (журба) – печаль (тоска).
 29. Абібок – бездельник.
 30. Збянтэжыцца – смутиться.
 31. Пястунчык – баловень.
 32. Блажыць – плохое самочувствие, кружится голова.
 33. Млосць – тошнота, слабость.
 34. Спагада – сочувствие.
 35. Трымцець – трепетать.
 36. Падакляраваць – пообещать.
 37. Падарожжа – путешествие.
 38. Скарб – сокровище, богатство.
 39. Замець – позёмка.
 40. Зазумкаць – зажужжать крыльцами.
 41. Крэйда – мел.
 42. Раптоўнасць – внезапность.
 43. Напружвацца – напрягаться.
 44. Кемны (кемкі) – сообразительный, толковый.
 45. Падсілкавацца – подкрепиться.
 46. Дакараць – укорять, упрекать.
 47. Прага – жажда, сильное желание.
 48. Спажыўное – полезное, вкусное.
 49. Прыкрасць – досада.
 50. Ганебны – позорный.

 

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

Якуб Колас “У старых дубах”

Незразумелыя словы

 1. Гай – роща.
 2. Старасвецкі – древний, несовременный.
 3. Груды – холмы.
 4. Лагчына – ложбина, пологая равнина.
 5. Пажыва – пища.
 6. Ражончык – острая тонкая палочка.
 7. Крыху – слегка, чуть-чуть.
 8. Хвоя – сосна.
 9. Брыдка – стыдно.
 10. Прысадзісты – приземистый.
 11. Борздзенька – проворно, быстренько.
 12. Знячэўку – внезапно.
 13. Нязграбна – неловко.
 14. Лямант – вопль.
 15. Непрытомны – без сознания.

 

 

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “Дарэктар”

Незнаёмыя словы

 1. Красёнцы – небольшой станок для ткачества.
 2. Чаўнок – деталь в ткацком станке.
 3. Мільгатнуць – промелькнуть.
 4. Багра – багрянец, бордовый цвет.
 5. Шурхнуць – шуршать.
 6. Збажына – хлеба.
 7. Нараканне – недовольство, обида.
 8. Развітанне – прощание.
 9. Страта – потеря.
 10. Спрытны – ловкий.
 11. Аборка – короткая тонкая веревка.
 12. Гаворка – разговор.
 13. Пабажыцца – крепко пообещать.
 14. Трасца – болезнь, лихоманка.
 15. Абцасы – каблуки.
 16. Смецце – мусор.
 17. Патураць – потакать.
 18. Анізвання – нисколько, совсем нет.
 19. Папруга – ремень.
 20. Зрэбны – холщовый.
 21. Порткі – штаны.
 22. Кашуля – рубашка.
 23. Мізэрны – маленький.
 24. Летась – в прошлом году.
 25. Запанібрата – как с равным, бесцеремонно.
 26. Комінак (комин) – дымоход.
 27. Лагчына – низменность, долина.
 28. Пануры – угрюмый.
 29. Палахлівы – пугливый.
 30. Згода – согласие.
 31. Запек (запечак) – выступ на печи, где можно сесть.
 32. Гонар – гордость.
 33. Недарэчы – некстати.
 34. Паджары – тонкий, худой.
 35. Стрынгаляваты – высокий, долговязый.
 36. Тхор – хорёк.
 37. Захапленне – восторг.
 38. Плойма – уйма, много.
 39. Вячэра – ужин.
 40. Коўдра – одеяло.
 41. Рупліва – старательно, не покладая рук.
 42. Абраз – икона.
 43. Панука – принуждение.
 44. Спрэчка – спор.
 45. Штодзень (штодня) – ежедневно.
 46. Памеркаваць – поразмыслить.
 47. Кпіны – намешки.
 48. Мяркоўны – терпеливый, рассудительный.
 49. Дока – мастер своего дела.
 50. Схібіць – оплошать.

 

Гульня на замацаванне

Ч1

Ч2

Ч3

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

Ч1

QR Code

Ч2

QR Code

Ч3

QR Code

Янка Купала “Паўлінка”

Незразумелыя словы

 1. Абраз – икона.
 2. Куфар – сундук.
 3. Коўдра – одеяло.
 4. Тандэтны – дешевый.
 5. Крамніна – ситец.
 6. Пільна – внимательно.
 7. Знячэўку – внезапно.
 8. Не стаеʹ – не хватает.
 9. Маркотна – печально, грустно.
 10. Руды – рыжий.
 11. Далікатнасць – хрупкость, нежность.
 12. Няўмысля – нечаянно.
 13. Фанабэрыя – чванство, горделивость.
 14. Настольнік (настольніца) – скатерть.
 15. Пасаг – приданое.
 16. Бізун – плеть.
 17. Дзяга – рэмень.
 18. Шэльма – бестия.
 19. Пляшка – бутылка.
 20. Вар – кипяток.
 21. Клунак – котомка.
 22. Не зважайце – не обращайте внимания.
 23. Гандаль – торговля.
 24. Пакутаваць – мучиться.
 25. Цкаваць – травить.
 26. Літасць – милость.
 27. Пошасць – напасть.
 28. Паветка – навес.
 29. Панчохі – чулкі.
 30. Сподак – блюдце.
 31. Няўзнак – невзначай, неожиданно.
 32. Гарбата – чай.
 33. Шклянка – стакан.
 34. Вяндліна – ветчина.
 35. Падмацавацца – подкрепиться.
 36. Імпэт – порыв.
 37. Кемкі – смышлёный.

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

Кандрат Крапіва “Ганарысты парсюк”

Незразумелыя словы

 1. Абшнырыць – обшарить.
 2. Завуголле – задворки.
 3. Падсвінак – подросший поросёнок.
 4. Бруд – грязь.
 5. Нязграбна – неловко.
 6. Наставіць хіб – угрожающе выгнуть верхнюю часть хребта.
 7. Раз’юшаны – разъярённый.
 8. Лаяцца – браниться.
 9. Дараваць – простить.
 10. Ахвочы – охочий, желающий.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

 

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Іаган Фрыдрых Шылер “Кубак”

Незразумелыя словы

 1. Бездань – пропасть, бездна.
 2. Прадонне – бездна.
 3. Вір – водоворот.
 4. Шалёны – ошалевший, бешеный.
 5. Натоўп – толпа.
 6. Імклівы – быстрый, стремительный.
 7. Ашчэрыць – оскалить.
 8. Струмень – поток.
 9. Навала – нашествие.
 10. Лунаць – парить.
 11. Пашана – уважение, почет.
 12. Укленчыць – упасть на колени.
 13. Уладар — властитель.
 14. Прагны – жадный, алчный.
 15. Аберуч – обеими руками.
 16. Безліч – несметное количество.
 17. Агідны – мерзкий.
 18. Клюшні – клешни.
 19. Драпежнік – хищник.
 20. Самлець – обмереть, упасть в обморок.
 21. Сам-насам – наедине.
 22. Спагадаць – сочувствовать.
 23. Палаць – пылать.

 

Гульня на замацаванне

 

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code