Янка Купала “Магіла льва”

Незразумелыя словы

 1. Кемкасць – смышлёность.
 2. Някратаны – нетронутый.
 3. Сачыць – следить.
 4. Мур – здания из камня.
 5. Гоні полосы земли, просторы.
 6. Сяліба – имение, хутор.
 7. Марнець – чахнуць.
 8. Патульны – послушный.
 9. Ласы – падкий.
 10. Крыўда – обида.
 11. Прызба – завалинка.
 12. Пёрка – пёрышко.
 13. Прынада – приманка.
 14. Кяліх (келіх) – бокал.
 15. Танок – хоровод.
 16. Узвіжанне – Воздвижение (церковный праздник).
 17. Папас – кормежка.
 18. Ліслівы – льстивый.
 19. Кадзіць – угождать.
 20. Лёстачкі – льстивые слова.
 21. Кпіны – насмешки.
 22. Кнаваць – задумывать.
 23. Распасцяжыць – распространить.
 24. Жыр – разбой, грабёж.
 25. Кат – палач, мучитель.
 26. Пошасць – напасть, нашествие.
 27. Папары – засеянные поля.
 28. Вір – водоворот.
 29. Жуда – жуть.
 30. Папрадкі – совместное прядение.

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (13-19 часткі)

Быкаў

Незразумелыя словы

 1. Туга – грусть.
 2. Зухаватасць – лихачество.
 3. Аберуч – обеими руками.
 4. Пасада – должность.
 5. Што-кольвечы – что-нибудь.
 6. Прыкрасць – досада, разочарование.
 7. Падпяразаны – подпоясанный.
 8. Аксамітны – бархатный.
 9. Уладарная – царственная.
 10. Паркан – забор.
 11. Роспачны – отчаянный.
 12. Лямант – вопль.
 13. Кабета – женщина.
 14. Фанабэрыя – хвастовство.
 15. Трымцець – дрожать.
 16. Шпарка – быстро.
 17. Сцебанула – хлестнула.
 18. Па-драпежнаму – как хищник.
 19. Пераноссе – переносица.
 20. Сцяцца – съежиться.
 21. Прагалы – пробелы, пустые места.
 22. Імпэтны – порывистый.
 23. Схамянуцца – встрепенуться.
 24. Скрынка – коробка.
 25. Паўтузіна – шэсць (тузін – дванаццаць).
 26. Відавочная – видимая.
 27. Кірпаты – курносый.
 28. Сарамяжлівы – застенчивый.
 29. Захапленне – восторг.
 30. Наракаць – роптать.
 31. Прыкра – досадно.
 32. Самаахвярная – самоотверженная.
 33. Зманліва – обманчиво.
 34. Салажонак – неопытный молодой боец.
 35. Збянтэжыцца – смутиться.
 36. Дзяга- ремень.
 37. Спражка – пряжка.
 38. Ніцма – лицом вниз.
 39. Цыратавы – клеенчатый.
 40. Стужка – лента.
 41. Гідліва – брезгливо.
 42. Гламянуць – проглотить.
 43. Заскарузлыя – загрубевшие, шершавые.
 44. Тынкоўка – штукатурка.
 45. Па-блазенску – по-клоунски.
 46. Збянтэжана – смущённо.
 47. Урэшце – в конце концов.
 48. Скрыжаванне – перекресток.
 49. Гармата – пушка.
 50. Марудзіць – медлить.
 51. Наўскасяк – наискось.
 52. Шчацінне – щетина.
 53. Засмяглыя – пересохшие.
 54. Вар – кипяток.
 55. Вогкі – сырой, влажный.

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

ч3

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

ч3

QR Code