Васіль Зуёнак “Прыйдзі аднойчы”

Прыйдзі аднойчы ў вечаровы час,
Калі плывуць дымы, як верасы,
Да кургана пясчанага, што нас
Разлучыць назаўжды, —
Прыйдзі, мой сын.

Павер хвіліну нейкую, што я
Жывы стаю між трапяткіх бяроз
І слухаю: у праведных баях
Што ты здабыў?
Што ў сэрцы ты прынёс?..

Прыйдзі — як ветру жніўнага павеў,
Каб нада мною дыхалі палі
І колас той звінеў — не адзвінеў,
Што к сонцу на руках ты ўзняў спяліць.

Прыйдзі — як песня, што табе збярог
Бацькоўскі край і дбайна перадаў.
Прыйдзі — як рэха з тысячы дарог,
Дзе голас мой твае сцягі гайдаў.

Прыйдзі — як думкі вогненнай усплёск,
Як гром ракет, што ўзлёт твой акрыляў.
Прыйдзі, мая надзея і мой лёс, —
І лёгкай будзе для мяне зямля.

Незразумелыя словы

 1. Аднойчы – однажды.
 2. Верас – вереск.
 3. Хвіліна – минута.
 4. Трапяткі – трепетный, дрожащий.
 5. Павеў – дуновение, веяние.
 6. Дбайна – тщательно, усердно.
 7. Сцяг – флаг.
 8. Гайдаць – качать, колыхать.
 9. Усплёск – всплеск.
 10. Акрыляць – давать силы, вдохновлять.
 11. Лёс – судьба.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

 

Міхась Лынькоў “Васількі”

Незразумелыя словы

 1. Жніво – жатва, уборка зерновых.
 2. Гумно – сарай для хранения зерна.
 3. Шпак – скворец.
 4. Самотны – одинокий.
 5. Імшарына – моховое болото.
 6. Ліпаўка – кошык з ліпы.
 7. Разгалісты – раскидистый.
 8. Кірпаўка – курносый нос.
 9. Штодня – ежедневно.
 10. Заранка (зараніца) – далёкая молния.
 11. Драбіны – переносная лестница.
 12. Спадылба – из-под лба, исподлобье.
 13. Загуменне – пространство за сараями, задворки.
 14. Трымцець – трепетать.
 15. Спрытна – ловко.
 16. Знянацку – врасплох, неожиданно.
 17. Вусны – губы.
 18. Здрадніцкая – предательская.
 19. Усмешка – улыбка.
 20. Ганак – крыльцо.
 21. Коўдра – одеяло.
 22. Вяргіня – георгин.
 23. Прызба – завалинка.
 24. Грабільна – часть граблей.
 25. Сталы – взрослый.
 26. Корпацца – рыться, копаться в чем-то.
 27. Клапатліва – заботливо.
 28. Сурвэтка – салфетка.
 29. Бальшак – широкая дорога.
 30. Прыхіліцца – прислониться.
 31. Кпіць – насмехаться.
 32. Гармата – пушка.
 33. Брук – дорога из камня.
 34. Скрыжаваныя – перекрещенные.
 35. Пругкі – упругий.
 36. Рэшткі – остатки.
 37. Унікаць – избегать, не желать чего-то делать.

Гульня на замацаванне

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

ч1

ч2 ч3
QR Code QR Code QR Code