Янка Сіпакоў “Кантрабанда”

Незразумелыя словы

 1. Бомы – колокольчики, бубенцы.
 2. Матляцца – болтаться.
 3. Варта – стража.
 4. Кола – колесо.
 5. Упарта – упрямо.
 6. Парожняя – пустая.
 7. Бэсціць – баловать, портить.
 8. Падарожны – прохожий, проезжающий мимо.
 9. Пэвен – уверен.
 10. Непрыдатны – непригодный.
 11. Падсабіць – помочь.
 12. Зацілімкаць – зазвенеть.
 13. Стома – усталость, утомление.

 

 

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Аркадзь Куляшоў “Маці”

Незразумелыя словы

 1. Дарэмна – напрасно, бесполезно.
 2. Пякельны – адский.
 3. Патэльня – сковорода.
 4. Знямога – изнеможение.
 5. Роспач – отчаяние.
 6. Скардзіцца – жаловаться.
 7. Улашчыць – улестить, задобрить.
 8. Засень – тень от дерева.
 9. Штодня – каждый день.
 10. Гасцінец – дорога.

 

Гульня на замацаванне

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

 

Янка Купала “Магіла льва”

Незразумелыя словы

 1. Кемкасць – смышлёность.
 2. Някратаны – нетронутый.
 3. Сачыць – следить.
 4. Мур – здания из камня.
 5. Гоні полосы земли, просторы.
 6. Сяліба – имение, хутор.
 7. Марнець – чахнуць.
 8. Патульны – послушный.
 9. Ласы – падкий.
 10. Крыўда – обида.
 11. Прызба – завалинка.
 12. Пёрка – пёрышко.
 13. Прынада – приманка.
 14. Кяліх (келіх) – бокал.
 15. Танок – хоровод.
 16. Узвіжанне – Воздвижение (церковный праздник).
 17. Папас – кормежка.
 18. Ліслівы – льстивый.
 19. Кадзіць – угождать.
 20. Лёстачкі – льстивые слова.
 21. Кпіны – насмешки.
 22. Кнаваць – задумывать.
 23. Распасцяжыць – распространить.
 24. Жыр – разбой, грабёж.
 25. Кат – палач, мучитель.
 26. Пошасць – напасть, нашествие.
 27. Папары – засеянные поля.
 28. Вір – водоворот.
 29. Жуда – жуть.
 30. Папрадкі – совместное прядение.

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (13-19 часткі)

Быкаў

Незразумелыя словы

 1. Туга – грусть.
 2. Зухаватасць – лихачество.
 3. Аберуч – обеими руками.
 4. Пасада – должность.
 5. Што-кольвечы – что-нибудь.
 6. Прыкрасць – досада, разочарование.
 7. Падпяразаны – подпоясанный.
 8. Аксамітны – бархатный.
 9. Уладарная – царственная.
 10. Паркан – забор.
 11. Роспачны – отчаянный.
 12. Лямант – вопль.
 13. Кабета – женщина.
 14. Фанабэрыя – хвастовство.
 15. Трымцець – дрожать.
 16. Шпарка – быстро.
 17. Сцебанула – хлестнула.
 18. Па-драпежнаму – как хищник.
 19. Пераноссе – переносица.
 20. Сцяцца – съежиться.
 21. Прагалы – пробелы, пустые места.
 22. Імпэтны – порывистый.
 23. Схамянуцца – встрепенуться.
 24. Скрынка – коробка.
 25. Паўтузіна – шэсць (тузін – дванаццаць).
 26. Відавочная – видимая.
 27. Кірпаты – курносый.
 28. Сарамяжлівы – застенчивый.
 29. Захапленне – восторг.
 30. Наракаць – роптать.
 31. Прыкра – досадно.
 32. Самаахвярная – самоотверженная.
 33. Зманліва – обманчиво.
 34. Салажонак – неопытный молодой боец.
 35. Збянтэжыцца – смутиться.
 36. Дзяга- ремень.
 37. Спражка – пряжка.
 38. Ніцма – лицом вниз.
 39. Цыратавы – клеенчатый.
 40. Стужка – лента.
 41. Гідліва – брезгливо.
 42. Гламянуць – проглотить.
 43. Заскарузлыя – загрубевшие, шершавые.
 44. Тынкоўка – штукатурка.
 45. Па-блазенску – по-клоунски.
 46. Збянтэжана – смущённо.
 47. Урэшце – в конце концов.
 48. Скрыжаванне – перекресток.
 49. Гармата – пушка.
 50. Марудзіць – медлить.
 51. Наўскасяк – наискось.
 52. Шчацінне – щетина.
 53. Засмяглыя – пересохшие.
 54. Вар – кипяток.
 55. Вогкі – сырой, влажный.

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

ч3

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

ч3

QR Code

Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (8-12 часткі)

Быкаў

Незразумелыя словы

 1. Сутаргавы – судорожный.
 2. Волкі – сырой.
 3. Ахвяраванне – пожертвование.
 4. Здатны – толковый, способный.
 5. Нехлямяжы – неуклюжий.
 6. Спакваля – постепенно, понемногу, исподволь.
 7. Густ – вкус.
 8. Пагарджаць – презирать.
 9. Пакрысе – понемногу.
 10. Прысады – зеленые насаждения, аллеи.
 11. Бязглузды – бестолковый.
 12. Зухаваты – лихой, удалой.
 13. Карцела – хотелось.
 14. Цагельны – кирпичный.
 15. Цэгла – кирпич.
 16. Ашчаджаць – беречь.
 17. Як-кольвечы – кое-как, как-нибудь.
 18. Сарамяжліва – стыдливо.
 19. Адцурацца – отречься.
 20. Нудзіцца – скучать.
 21. Сербануць – хлебнуть.
 22. Лагчына – ложбина, неглубокий овраг.
 23. Космы – пряди.
 24. Прыкрасць – досада.
 25. Схамянуцца – встрепенуться, спохватиться.
 26. Мроілася – грезилось.
 27. Абурыцца – возмутиться.
 28. Наважыцца – осмелиться.
 29. Нахабнаваты – нагловатый.
 30. Самаўпэўненасць – самоуверенность.
 31. Шточас – ежечасно.
 32. Сківіцы – челюсти.
 33. Паратунак – спасение.
 34. Агідны – отвратительный, мерзкий.
 35. Неўзабаве – внезапно.
 36. Каштоўны – ценный.
 37. Неспатольны – неутолимый.
 38. Ушчэнт – полностью.
 39. Намаганні – усилия.

 

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

 

ч2

QR Code

 

 

Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (4-7 часткі)

Быкаў

Незразумелыя словы

 1. Зручны – удобный.
 2. Вагацца – колебаться.
 3. Рэшткі – остатки.
 4. Журбота (журба) – грусть, кручина.
 5. Набытак – приобретение, достояние.
 6. Неўзабаве – вскоре.
 7. Незагойная – незаживающая.
 8. Крыўда – обида.
 9. Перайначыць – изменить.
 10. Прызвычаіцца – привыкнуть.
 11. Муляр – каменщик (строитель).
 12. Гмах – высотное здание.
 13. Рошчына – раствор.
 14. Сквапны – жадный.
 15. Прагнуць – жаждать, сильно желать.
 16. Мітуслівы – суетливый.
 17. Чыгунка – железная дорога.
 18. Скарыцца – покориться, смириться.
 19. Грэбаваць – брезговать.
 20. Хлусіць – врать, обманывать.
 21. Ашукваць – обманывать.
 22. Зграбнасць – стройность.
 23. Не зважаць – не обращать внимания.
 24. Апоўначы – в полночь.
 25. Рыззё – ветошь, тряпьё.
 26. Грубка – небольшая печка.
 27. Комін – дымоход.
 28. Столь – потолок.
 29. Карцела – хотелось.
 30. Прысак – горячий пепел.
 31. Ашчаперыць – крепко обхватить.
 32. Захапленне – восторг.
 33. Начоўкі – корыто для стирки белья.
 34. Пагадзіцца – согласиться.
 35. Даспадобы – по нраву, по душе.
 36. Селядзец (аселядзец) – селёдка.
 37. Спод – дно.
 38. Тлустае – жирное.
 39. Годзе – хватит.
 40. Скрылікі – ломтики.
 41. Летуценна – мечтательно.
 42. Псаваць – портить.

 

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code