Янка Брыль “Над зямлёй – красавіцкае неба”

Незразумелыя словы

 1. Сёлета – в этом году.
 2. Парастак – росток.
 3. Рунь – молодые всходы.
 4. Лагодны – добродушный.
 5. Смуга – дымка, лёгкий туман.
 6. Коцікі – соцветия ивы.
 7. Гаспадарліва – деловито, по-хозяйски.
 8. Завіхацца – усердствовать, старательно работать.
 9. Страха – крыша.
 10. Шпак – скворец.
 11. Араты – пахарь.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Рыгор Барадулін “Уцякала зіма ад вясны”

барадулін

Незразумелыя словы

 1. Вербалозы – ивняк.
 2. Каптан – кафтан.
 3. Голле (галлё) – ветви.
 4. Закрактаць – закряхтеть.
 5. Здрадзіць – изменить, предать.
 6. Крыгалом – ледоход.
 7. Брод – мелкое место в реке.
 8. Ніцы – плакучий.
 9. Буслянка – гнездо аиста.
 10. Пралеска – подснежник.
 11. Ламачча – хворост.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code