6 клас

беларуская літаратура
 1. Уладзімір Ліпскі “Ад роду да народу“.
 2. Алесь Пісьмянкоў “Продкі“.
 3. Пятрусь Броўка “Зямля Беларусі“.
 4. Уладзімір Караткевіч “Лебядзіны скіт“.
 5. Люба Тарасюк “Імя Айчыны“.
 6. Міфы.
 7. Багі.
 8. Міфічныя істоты.
 9. Легенда “Дамавікова ўдзячнасць”.
 10. Янка Купала “Як у казцы“.
 11. Ян Баршчэўскі “Вужыная карона”.
 12. Казімір Камейша “Камень ля вёскі Камень”.
 13. Якуб Колас “Жывая вада”.
 14. Біблейскі аповед “Стварэнне свету“.
 15. Біблейская прытча “Ной будуе каўчэг“.
 16. Францыск Скарына “Біблія”.
 17. Беларуская батлейка “Цар Ірад“.
 18. Паўлюк Трус “Падаюць сняжынкі“.
 19. Рыгор Барадулін “Уцякала зіма ад вясны”.
 20. Янка Брыль “Над зямлёй – красавіцкае неба”.