7 клас

 1. Якуб Колас “У яго быў свет цікавы“.
 2. Янка Купала “Курган“.
 3. Якуб Колас “Ручэй“.
 4. Тарас Хадкевіч “Крынічка“.
 5. Васіль Быкаў “Незагойная рана“.
 6. Васіль Зуёнак “З вайны сустрэлі мацяркі сыноў“.
 7. Максім Танк “Паэзія“.
 8. Максім Багдановіч “Маёвая песня“.
 9. Данута Бічэль “Роднае слова“.
 10. Мікола Арочка “Хлеб роднай мовы“.
 11. Еўдакія Лось “Дзяўчаты мінулай вайны”.
 12. Ніл Гілевіч “Маці“.
 13. Якуб Колас “Дзядзька-кухар“.