8 клас

 1. Рыгор Барадулін “Трэба дома бываць часцей“.
 2. Віктар Карамазаў “Дзяльба кабанчыка“.
 3. Аляксей Дудараў “Вечар“.
 4. Янка Купала “Спадчына“.
 5. Уладзімір Караткевіч “Беларуская песня“.
 6. Сяргей Грахоўскі “Чалавеку патрэбна не слава“.
 7. Васіль Зуёнак “Дала прырода мне ваду і цвердзь“.
 8. Анатоль Вярцінскі “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць“.
 9. Аркадзь Куляшоў “Бывай“.
 10. Сяргей Грахоўскі “Як я жыў без цябе“.
 11. Міхась Шушкевіч “Ты мне вясною прыснілася“.
 12. Якуб Колас “О, край родны, край прыгожы“.
 13. Алесь Наўроцкі “Чатырохгранная ваза“.
 14. Максім Багдановіч “Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог“.
 15. Якуб Колас “Хмарка“.
 16. Уладзімір Караткевіч “Паром на бурнай рацэ”.
 17. Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (1-3 часткі).
 18. Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (4-7 часткі).
 19. Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (8-12 часткі).
 20. Васіль Быкаў “Жураўліны крык” (13-19 часткі).
 21. Янка Купала “Магіла льва”.
 22. Аркадзь Куляшоў “Маці“.
 23. Янка Сіпакоў “Кантрабанда“.
 24. Іаган Фрыдрых Шылер “Кубак“.
 25. Кандрат Крапіва “Ганарысты парсюк“.
 26. Янка Купала “Паўлінка“.