Янка Купала “Як у казцы”

Янка Купала Як у казцы

Незразумелыя словы

 1. Каштоўны – дорогой, ценный.
 2. Скарб – богатство.
 3. Рупны – тщательный, старательный.
 4. Гасціна – пир.
 5. Весніцы – ворота во двор.
 6. Сяліба – жилой дом.
 7. Абрус – скатерть.
 8. Дзяжа – кадка.
 9. Варажбіт – колдун.
 10. Вяшчун – прорицатель, экстрасенс.
 11. Дасведчаны – осведомлённый.
 12. Ахвяра – жертва.
 13. Крывадушнічаць – лицемерить.
 14. Сумленне – совесть.
 15. Закрасаваць – расцвести, войти в полную силу.
 16. Звон – колокол.

 

Гульня на замацаванне

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Легенда “Дамавікова ўдзячнасць”

Незразумелыя словы

 1. Пачаставаць – угостить.
 2. Супольны – совместный.
 3. Прызба – насыпь из земли вокруг наружных стен дома.
 4. Залекацець – сильно испугаться, запереживать.
 5. Немаўлятка – младенец.
 6. Голька – прутик, веточка дерева без листьев.
 7. Спарахнелы – трухлявый.
 8. Камора – холодное помещение в доме для хранения еды, одежды и др.
 9. Гладыш – кувшин без ручки.
 10. Аслупянець – остолбенеть.
 11. Засаўка – засов.
 12. Кастрыца – отходы от льна и конопли, которые остаются после переработки культур.
 13. Пільна – внимательно.
 14. Удзячнасць – благодарность.

 

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

 

Міфічныя істоты

Незразумелыя словы

 1. Прашчуры – предки.
 2. Істота – существо.
 3. Уладкоўвацца – обустраиваться.
 4. Лазня – баня.
 5. Гарышча – чердак.
 6. Комін – дымоход.
 7. Валадарыць – властвовать.
 8. Палеткі – засеянные поля.
 9. Шкоднік – вредитель.
 10. Палохаць – пугать.
 11. Непрытомнасць – обморок.
 12. Шлях – путь.
 13. Макрэча – влажность, сырость.
 14. Нямоглы – бессильный.
 15. Поўсць – шерсть.
 16. Кавалак – кусок.
 17. Бортнік – пчеловод.
 18. Світка – шерстяное самотканое пальто.
 19. Кашуля – рубашка.
 20. Падпяразаны – подпоясанный.
 21. Дзяга – ремень.
 22. Падлога – пол.
 23. Дбайны – старательный, усердный.
 24. Казытаць – щекотать.
 25. Чулы – чуткий.
 26. Сяліба – селение, дом.
 27. Бескарыслівы – бескорыстный.
 28. Пашана – почёт.
 29. Люстэрка – зеркало.
 30. Замінаць – мешать.
 31. Шматок – пучок, ошмёток.
 32. Выратавальнік – спасатель.
 33. Млын – мельница.
 34. Ахвяра – жертва.
 35. Помста – месть.
 36. Люты – свирепый.
 37. Зачараваны – заколдованный.
 38. Агідны – мерзкий.
 39. Кашчавы – костлявый.
 40. Бязлітасны – беспощадный.
 41. Прытулак – приют.
 42. Спажыва – пища.
 43. Кіпцюры – когти.
 44. Пераканацца – убедиться.
 45. Уражлівы – впечатлительный.

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Багі

Незразумелыя словы

 1. Адметны – отличительный.
 2. Апекавацца (над кімсьці) – опекать кого-то.
 3. Самаахвярны – самоотверженный.
 4. Урадлівасць – плодородие.
 5. Палац – дворец.
 6. Прашчуры – предки.
 7. Руды – рыжий.
 8. Грымоты – раскаты грома.
 9. Дзьмухнуць – дунуть.
 10. Навальніца – гроза.
 11. Змушаць – принуждать.
 12. Спачываць – почивать, отдыхать.
 13. Басанож – босыми ногами.
 14. Мажны – дородный, в теле.
 15. Прывабны – привлекательный.
 16. Краски – цветы.
 17. Штогод – каждый год.
 18. Драпежнік – хищник.
 19. Шанаваць – дорожить.
 20. Асцерагацца – беречься.
 21. Каваль – кузнец.
 22. Пільна – внимательно.
 23. Сачыць – следить.
 24. Ахоўваць – охранять.
 25. Ахвяра – жертва.
 26. Існаванне – существование.
 27. Нябожчык – покойник.
 28. Сваякі – родственники.
 29. Пекла – ад.
 30. Увогуле – вообще, в общем.
 31. Сусвет – Вселенная.
 32. Наваколле – окрестность.
 33. Бліскавіца – молния

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Міфы

Незразумелыя словы

 1. Безабаронны – безоружный.
 2. Вытлумачваць – разъяснять.
 3. Уяўленне – впечатление.
 4. Істота – существо.
 5. Волат – силач, великан.
 6. Штодзённы – ежедневный.
 7. Шкодзіць – вредить.
 8. Дагадзіць – угодить.
 9. Улагодзіць – умиротворить, задобрить.
 10. Зязюльчыны слёзкі – растение ятрышник испятнанный.
 11. Браткі – анютины глазки.
 12. Явар – вид клёна.
 13. Свойскі – домашний.
 14. Гарадзішча – место поселения древних людей.
 15. Будоўля – строительство.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Люба Тарасюк “Імя Айчыны”

Давеку я, напэўна, не збяру
Усю яе ў праявах разнастайных.
Маленькая, як сэрца, Беларусь
Адданаю любоўю вырастае.
За бохан сонца, што з маленства меў,
Ці сплаціш ёй душэўнаю турботай?..
Сваю Айчыну ўбач і зразумей,
І ў ёй сябе ты зразумееш потым.
Сваёй Айчыны яснае імя,
Нібы уласнае —
Не дай запляміць…
І светлы цень буслінага крыла
Над рэкамі, дарогамі, палямі.

Незразумелыя словы

 1. Давеку – до конца дней.
 2. Напэўна – наверно.
 3. Праява – праяўленне.
 4. Адданы – преданный.
 5. Бохан – буханка.
 6. Турбота – забота.
 7. Запляміць – запачкать.

Уладзімір Караткевіч “Лебядзіны скіт”

Незразумелыя словы

 1. Навала – нашествие.
 2. Скіт – жилище монаха-отшельника.
 3. Стракаты – пёстрый.
 4. Уладар – властелин.
 5. Ушчэнт – полностью, вчистую.
 6. Аркан – веревка с петлёй для ловли животных.
 7. Нукер – воин, охранник хана.
 8. Паша – пастбище.
 9. Завіхацца – спешить, быстро работать.
 10. Пустэльнік – отшельник.
 11. Затрымцець – затрепетать.
 12. Жах – ужас.
 13. Твар – лицо.
 14. Літасціва – милосердно.
 15. Слімак – слизень, улитка без панциря.
 16. Цурацца – чуждаться, избегать.
 17. Валляк – зоб птицы.
 18. Вар’ят – сумасшедший.
 19. Даспадобы – нравится.
 20. Шэлег – мелкая монета.
 21. Бэркавец – 160 кг.
 22. Лашт – 1920 кг.
 23. Прытвор – коридор.
 24. Цёмнік – начальник 10-тысячного войска.
 25. Варта – охрана.
 26. Выштурхоўваць – подталкивать.
 27. Бортнік – пчеловод.
 28. Аброць – часть сбруи лошади.
 29. Захопнік – завоеватель.
 30. Закатаваны – замученный.
 31. Сітнёг – болотное растение.
 32. Ганебны – позорный.
 33. Пагарда – презрение.
 34. Багна – топь, трясина.
 35. Страта – потеря, смерть.
 36. Зняважыць – унизить.
 37. Вопратка – одежда.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Пятрусь Броўка “Зямля Беларусі”

Зямля Беларусі! Бары і дубровы,
Жытнёвае поле, шаўковы мурог,
У промнях рабіны заход вечаровы,
Што клёкат буслоў — ручаёў перамовы
І ў шумных прысадах істужкі дарог.
Зямля Беларусі! Вачамі азёраў
Глядзіш ты ў празрыстыя высі нябёс,
Начамі, што яблыкі, падаюць зоры,
Знікаюць па водах, па чорных разорах,
Па травах, абсыпаных кроплямі рос.
Былога быліны, старога паданні
Плывуць, як аблітыя сонцам чаўны,
Па краю зялёным, прасторах бяскрайніх
Ад Нёмна да Сожа, ад Буга да Гайны,
Па хвалях Дняпра і шырокай Дзвіны.
Бацькоў нашых слава на іх узбярэжжах,
Гамоняць пра гэта бары-байкары,
Гамоняць пра гэта і Полацка вежы,
І Турава сцены, і шум Белавежы,
І роднага Мінска сівыя муры…

Незразумелыя словы

 1. Мурог – мурава, густая трава.
 2. Прысады – аллея.
 3. Кропля – капля.
 4. Човен – челн, лодка.
 5. Гаманіць – галдеть, шумно разговаривать.
 6. Байкар – интересный рассказчик.

Алесь Пісьмянкоў “Продкі”

Алесь Пісьмянкоў

Калі марнею ад нягод
І сэрцу цесна,
Я ўспамінаю радавод
І продкаў песні.
Яны ідуць за годам год
З мячом і з плугам.
О, мой нязводны род,
Ён моцны духам!
Імёны памяць берагла,
Вяла праз церні1,
Каб я не сеяў зла,
А толькі — зерне.
Да іх іду я зноў і зноў,
Ім веру свята.
Таму й вяду сваіх сыноў
Да іх на раду.

Незразумелыя словы

 1. Марнець – чахнуть, болеть.
 2. Нягоды – невзгоды.
 3. Нязводны – который нельзя искоренить, извести.
 4. Церні – трудности в жизни.
 5. Рада – совет, собрание старейшин.

Уладзімір Ліпскі “Ад роду да народу”

Незразумелыя словы

 1. Сілкаваць – питать.
 2. Нядбайнасць – нерадивость.
 3. Абкарнаны – неровно, коротко подстриженный.
 4. Стрыжань – стержень.
 5. Набытак – приобретение.
 6. Колішняе – прежнее.
 7. Існаванне – существование.
 8. Цікаўнасць – любопытство.
 9. Спадарожнік – спутник.
 10. Згуртаванне – объединение.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code