Day: 27.10.2018

Якуб Колас “Песня ляснога жаваранка”

Незразумелыя словы

 1. Вартаўнік – сторож, охранник, караульный.
 2. Постаць – фигура.
 3. Гай – роща.
 4. Падарожны – проезжающий.
 5. Груд – холм.
 6. Камель – ствол.
 7. Накшталт – наподобие, вроде.
 8. Шчыльна – плотно.
 9. Туліцца – льнуть (к кому-то, чему-то).
 10. Зграбны – стройный.
 11. Лука – дугообразный поворот реки.
 12. Стужка – лента.
 13. Баравіна – молодой хвойный лес.
 14. Парасон – зонт.
 15. Зумканне – гудение крылышек насекомых.
 16. Краскі – цветы.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Анатоль Грачанікаў “Зоры спяваюць”

Чуеш, спяваюць зоры,
Якія дзіўныя галасы
У гэтым нябесным хоры!
Журлівыя1, светла-звонкія,
Натомленыя, як дзіцячыя, — тонкія.
Самотныя, бесклапотныя,
Радасныя, гаротныя.
Чуеш, спяваюць зоры.
Якія дзіўныя галасы
У гэтым нябесным хоры!

Незразумелыя словы

 1. Журлівы – грустный, печальный.
 2. Натомлены – утомлённый.
 3. Самотны – одинокий.
 4. Бесклапотны – беззаботный.
 5. Гаротны – горестный.