Day: 12.02.2019

Якуб Колас “Хмарка”

Незразумелыя словы

 1. Клопат – забота.
 2. Лотаць – кувшинка.
 3. Конік – кузнечик.
 4. Жаралісты – дуплистый.
 5. Цыбаты – долговязый, с длинными ногами.
 6. Плявузгота – пустословье.
 7. Знемажэнне – изнеможение.
 8. Тужліва – тоскливо.
 9. Камячок – комочек.
 10. Спярша – первоначально, сначала.
 11. Грузкі – тяжелый, грузный.
 12. Папраўдзе – на самом деле.
 13. Пакручасты – извилистый.
 14. Стужка – лента.
 15. Намітка – женский головной убор.
 16. Смуга – дымка.
 17. Мажлівасць – возможность.
 18. Прагавітасць – жадность.
 19. Смага – жажда.
 20. Пажоўклы – пожелтевший.
 21. Жыта – рожь.
 22. Пазяхаць – зевать.
 23. Пільна – внимательно.
 24. Здань – призрак.
 25. Скардзіцца – жаловаться.
 26. Бруіцца – струиться.
 27. Зняважыць – оскорбить, унизить.
 28. Крыху – слегка.
 29. Агнявісты – огненный.
 30. Скурчыцца – съёжиться, согнуться.
 31. Ваша імасць – ваша милость.
 32. Бадзянне – скитание.
 33. Прыкра – неприятно, досадно.
 34. Пустэльня – пустыня.
 35. Гаротна – горестно.
 36. Вітаць – приветствовать.
 37. Зажурыцца – загрустить.
 38. Пасмы – пряди.
 39. Дарэмна – бесполезно.
 40. Досыць – хватит.

 

Гульня на замацаванне

ч1

 

ч2

 

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

(для мабільных гаджэтаў)

 

ч1

QR Code

ч2

QR Code

 

Максім Багдановіч “Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог”

Незразумелыя словы

 1. Курыцца – дымится.
 2. Усцяж – вдоль.
 3. Месяц – луна.
 4. Знічка – падающая звезда.
 5. Агністы – огненный.
 6. Скрыдлы – крылья.
 7. Ціш – тишина.