Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (Сварка з рудым сабачкам”)

Незразумелыя словы

 1. Прыязна – дружелюбно.
 2. Акурат – точно.
 3. Задаволенасць – удовлетворённость.
 4. Перасцярога – предостережение.
 5. Уцеха – отрада, радость, удовольствие.
 6. Спадарожнік – спутник.
 7. Клопат – забота.
 8. Маснічына – доска в настиле.
 9. Пагардліва – пренебрежительно.
 10. Пазяхнуць – зевнуть.
 11. Хіб – верхняя часть хребта у животных.
 12. Пашчэнкі – челюсти.
 13. Звяга – визгливая собака.
 14. Панчоха – чулок.
 15. Каршэнь – шиворот.
 16. Сарамаціць (сароміць) – стыдить.
 17. Чаравік – ботинок.
 18. Марудна – медленно.
 19. Лістаноша – почтальон.
 20. Разгубленасць – растерянность.
 21. Нахабнік – наглец.
 22. Неадольная – непреодолимая.
 23. Кумільгом – кубарем.
 24. Прыступкі – ступеньки.
 25. Ушчуваць – стыдить.
 26. Ёмка – удобно.
 27. Выпрастаны – выпрямленный.
 28. Канапа – диван.
 29. Утаропіцца – уставиться.
 30. Збянтэжыцца – смутиться.

 

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Здарэнне ў завулку”)

Незразумелыя словы

 1. Тэрміновая – срочная.
 2. Ставарышаваць – подружиться.
 3. Ліхтар – фонарь.
 4. Агароджа – ограждение.
 5. Усутыч – встык.
 6. Пэўнасць – уверенность.
 7. Вільгаць – влага.
 8. Скрыжаванне – перекрёсток.
 9. Каўнер – воротник.
 10. Рахманы – послушный, добродушный.
 11. Сцягняк (сцягно) – бедро.
 12. Высілкі – усилия.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Як Брэх стаў Дзікам”)

Незразумелыя словы

 1. Годна – достойно.
 2. Трухам – трусцой.
 3. Турбавацца – беспокоиться.
 4. Неспадзяванка – неожиданность.
 5. Знарок – специально.
 6. Пакрысе – понемногу, по чуть-чуть.
 7. Поўсць – шерсть.
 8. Пярэчыць – возражать.
 9. Кемлівы – сообразительный.
 10. Спорны – мелкий и густой (о дожде).

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

QR Code

Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (“Легенда пра паходжанне”)

Незразумелыя словы

 1. Золкі – сырой, влажный.
 2. Досвітак – рассвет.
 3. Напярэдадні – накануне.
 4. Відавочна – очевидно.
 5. Цешыцца – радоваться.
 6. Шпаркі – шустрый.
 7. Балазе – тем более что.
 8. Змарнець – зачахнуть.
 9. Кшталт (накшталт) – наподобие.
 10. Скардзіцца – жаловаться.
 11. Падставы – причины.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Максім Лужанін “Добры хлопец Дзік” (Што ж за ён быў, той хлопец?)

Незразумелыя словы

 1. Абымшэлы – поросший мхом, древний.
 2. Сямейнік – близкий родственник.
 3. Сціплы – скромный.
 4. Спагадаць – сочувствовать.
 5. Параіць – посоветовать.
 6. Найбольш – наиболее.
 7. Уласніцтва – собственничество, стремление к материальным ценностям.
 8. Свядомасць – сознание.

 

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Анатоль Кудравец “Цітаўкі”

Незразумелыя словы

 1. Лагчына – ложбина, низкое место.
 2. Дах – крыша.
 3. Патрэба – потребность.
 4. Вартаўнік – сторож.
 5. Звяглівы – визгливый.
 6. Стварэнне – создание.
 7. Абапал – с обеих сторон.
 8. Уважлівы – внимательный.
 9. Падаткнуць – выдать (кого-то), донести.
 10. Вільгаць – влага.
 11. Пільны – внимательный.
 12. Прарэзлівы – пронзительный.
 13. Матляцца – болтаться.
 14. Знарок – специально.
 15. Голле (галлё) – ветви.
 16. Пакаштаваць – попробовать.
 17. Скібка – ломтик.
 18. Бацвінне – ботва свеклы.
 19. Насустрач – навстречу.
 20. Маніць – обманывать.
 21. Сапсаваны – испорченный.
 22. Зарыва – зарево.
 23. Неўзабаве – в скором времени, вскоре.
 24. Угары – вверху.
 25. Рызіна (рыззё) – тряпьё, старые вещи.
 26. Кволы – слабый, малорослый.
 27. Памкнуцца – вознамериться, устремиться.
 28. Матуз – шнурок, завязка.
 29. Папсаваць – испортить.
 30. Крысо – пола.
 31. Складанчык – раскладной ножик.
 32. Акораны – очищенный от коры.
 33. Скрутак – свёрток.
 34. Скрылікі – ломтики.
 35. Шорхкі – шершавый, огрубевший.
 36. Ражон – заостренная палка.
 37. Тук – растопленный жир.
 38. Борзда – проворно, быстро.
 39. Садавіна – фрукты.
 40. Прагна – жадно.
 41. Золасць (золь) – сырая погода.
 42. Ламачча – хворост, валежник.
 43. Кашуля – рубашка.
 44. Постаць – фигура.
 45. Роспач – отчаяние.

 

Гульня на замацаванне

ч1

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

 

Васіль Зуёнак “Прыйдзі аднойчы”

Прыйдзі аднойчы ў вечаровы час,
Калі плывуць дымы, як верасы,
Да кургана пясчанага, што нас
Разлучыць назаўжды, —
Прыйдзі, мой сын.

Павер хвіліну нейкую, што я
Жывы стаю між трапяткіх бяроз
І слухаю: у праведных баях
Што ты здабыў?
Што ў сэрцы ты прынёс?..

Прыйдзі — як ветру жніўнага павеў,
Каб нада мною дыхалі палі
І колас той звінеў — не адзвінеў,
Што к сонцу на руках ты ўзняў спяліць.

Прыйдзі — як песня, што табе збярог
Бацькоўскі край і дбайна перадаў.
Прыйдзі — як рэха з тысячы дарог,
Дзе голас мой твае сцягі гайдаў.

Прыйдзі — як думкі вогненнай усплёск,
Як гром ракет, што ўзлёт твой акрыляў.
Прыйдзі, мая надзея і мой лёс, —
І лёгкай будзе для мяне зямля.

Незразумелыя словы

 1. Аднойчы – однажды.
 2. Верас – вереск.
 3. Хвіліна – минута.
 4. Трапяткі – трепетный, дрожащий.
 5. Павеў – дуновение, веяние.
 6. Дбайна – тщательно, усердно.
 7. Сцяг – флаг.
 8. Гайдаць – качать, колыхать.
 9. Усплёск – всплеск.
 10. Акрыляць – давать силы, вдохновлять.
 11. Лёс – судьба.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

 

Міхась Лынькоў “Васількі”

Незразумелыя словы

 1. Жніво – жатва, уборка зерновых.
 2. Гумно – сарай для хранения зерна.
 3. Шпак – скворец.
 4. Самотны – одинокий.
 5. Імшарына – моховое болото.
 6. Ліпаўка – кошык з ліпы.
 7. Разгалісты – раскидистый.
 8. Кірпаўка – курносый нос.
 9. Штодня – ежедневно.
 10. Заранка (зараніца) – далёкая молния.
 11. Драбіны – переносная лестница.
 12. Спадылба – из-под лба, исподлобье.
 13. Загуменне – пространство за сараями, задворки.
 14. Трымцець – трепетать.
 15. Спрытна – ловко.
 16. Знянацку – врасплох, неожиданно.
 17. Вусны – губы.
 18. Здрадніцкая – предательская.
 19. Усмешка – улыбка.
 20. Ганак – крыльцо.
 21. Коўдра – одеяло.
 22. Вяргіня – георгин.
 23. Прызба – завалинка.
 24. Грабільна – часть граблей.
 25. Сталы – взрослый.
 26. Корпацца – рыться, копаться в чем-то.
 27. Клапатліва – заботливо.
 28. Сурвэтка – салфетка.
 29. Бальшак – широкая дорога.
 30. Прыхіліцца – прислониться.
 31. Кпіць – насмехаться.
 32. Гармата – пушка.
 33. Брук – дорога из камня.
 34. Скрыжаваныя – перекрещенные.
 35. Пругкі – упругий.
 36. Рэшткі – остатки.
 37. Унікаць – избегать, не желать чего-то делать.

Гульня на замацаванне

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

ч1

ч2 ч3
QR Code QR Code QR Code

Рыгор Барадулін “Бацьку”

Незразумелыя словы

 1. Рэчы – вещи.
 2. Весніцы – калитка, ворота во двор.
 3. Крануць – дотронуться, коснуться.
 4. Галіна – ветка.
 5. Шкло – стекло.
 6. Крок – шаг.
 7. Крыўда – обида.
 8. Заворваць – запахивать.
 9. Здалёк – издалека.
 10. Заўжды – всегда.

 

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Генрых Далідовіч “Страта”

Незразумелыя словы

 1. Страта – потеря.
 2. Пасада – должность.
 3. Шпацыраваць – гулять, прогуливаться.
 4. Руды – рыжий.
 5. Шалік – шарф.
 6. Сталы – взрослый.
 7. Гаманіць – разговаривать.
 8. Папсаваць – попортить.
 9. Летуценны – мечтательный.
 10. Мара – мечта.
 11. Мpoя – грёза, фантастическая мечта, сновидение.
 12. Рэчаіснасць – действительность.
 13. Скасавурваць – скашивать.
 14. Ахвотнік – желающий.
 15. Перавага – преимущество.
 16. Мізэрнасць – незначительность, ничтожность.
 17. Зайздросціць – завидовать.
 18. Цяльпук – спокойный, уравновешенный, неконфликтный.
 19. Зняважыць – унизить.
 20. Выдатнік – отличник.
 21. Пільна – пристально, внимательно.
 22. Прыкра – досадно.
 23. Наракаць – сетовать.
 24. Загартоўвацца – закаляться.
 25. Атава – молодая густая трава.
 26. Поплаўчык (поплаў) – лужайка, луг.
 27. Засмяглы – пересохший.
 28. Журбота (журба) – печаль (тоска).
 29. Абібок – бездельник.
 30. Збянтэжыцца – смутиться.
 31. Пястунчык – баловень.
 32. Блажыць – плохое самочувствие, кружится голова.
 33. Млосць – тошнота, слабость.
 34. Спагада – сочувствие.
 35. Трымцець – трепетать.
 36. Падакляраваць – пообещать.
 37. Падарожжа – путешествие.
 38. Скарб – сокровище, богатство.
 39. Замець – позёмка.
 40. Зазумкаць – зажужжать крыльцами.
 41. Крэйда – мел.
 42. Раптоўнасць – внезапность.
 43. Напружвацца – напрягаться.
 44. Кемны (кемкі) – сообразительный, толковый.
 45. Падсілкавацца – подкрепиться.
 46. Дакараць – укорять, упрекать.
 47. Прага – жажда, сильное желание.
 48. Спажыўное – полезное, вкусное.
 49. Прыкрасць – досада.
 50. Ганебны – позорный.

 

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code