Васіль Зуёнак “Прыйдзі аднойчы”

Прыйдзі аднойчы ў вечаровы час,
Калі плывуць дымы, як верасы,
Да кургана пясчанага, што нас
Разлучыць назаўжды, —
Прыйдзі, мой сын.

Павер хвіліну нейкую, што я
Жывы стаю між трапяткіх бяроз
І слухаю: у праведных баях
Што ты здабыў?
Што ў сэрцы ты прынёс?..

Прыйдзі — як ветру жніўнага павеў,
Каб нада мною дыхалі палі
І колас той звінеў — не адзвінеў,
Што к сонцу на руках ты ўзняў спяліць.

Прыйдзі — як песня, што табе збярог
Бацькоўскі край і дбайна перадаў.
Прыйдзі — як рэха з тысячы дарог,
Дзе голас мой твае сцягі гайдаў.

Прыйдзі — як думкі вогненнай усплёск,
Як гром ракет, што ўзлёт твой акрыляў.
Прыйдзі, мая надзея і мой лёс, —
І лёгкай будзе для мяне зямля.

Незразумелыя словы

 1. Аднойчы – однажды.
 2. Верас – вереск.
 3. Хвіліна – минута.
 4. Трапяткі – трепетный, дрожащий.
 5. Павеў – дуновение, веяние.
 6. Дбайна – тщательно, усердно.
 7. Сцяг – флаг.
 8. Гайдаць – качать, колыхать.
 9. Усплёск – всплеск.
 10. Акрыляць – давать силы, вдохновлять.
 11. Лёс – судьба.

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

 

Міхась Лынькоў “Васількі”

Незразумелыя словы

 1. Жніво – жатва, уборка зерновых.
 2. Гумно – сарай для хранения зерна.
 3. Шпак – скворец.
 4. Самотны – одинокий.
 5. Імшарына – моховое болото.
 6. Ліпаўка – кошык з ліпы.
 7. Разгалісты – раскидистый.
 8. Кірпаўка – курносый нос.
 9. Штодня – ежедневно.
 10. Заранка (зараніца) – далёкая молния.
 11. Драбіны – переносная лестница.
 12. Спадылба – из-под лба, исподлобье.
 13. Загуменне – пространство за сараями, задворки.
 14. Трымцець – трепетать.
 15. Спрытна – ловко.
 16. Знянацку – врасплох, неожиданно.
 17. Вусны – губы.
 18. Здрадніцкая – предательская.
 19. Усмешка – улыбка.
 20. Ганак – крыльцо.
 21. Коўдра – одеяло.
 22. Вяргіня – георгин.
 23. Прызба – завалинка.
 24. Грабільна – часть граблей.
 25. Сталы – взрослый.
 26. Корпацца – рыться, копаться в чем-то.
 27. Клапатліва – заботливо.
 28. Сурвэтка – салфетка.
 29. Бальшак – широкая дорога.
 30. Прыхіліцца – прислониться.
 31. Кпіць – насмехаться.
 32. Гармата – пушка.
 33. Брук – дорога из камня.
 34. Скрыжаваныя – перекрещенные.
 35. Пругкі – упругий.
 36. Рэшткі – остатки.
 37. Унікаць – избегать, не желать чего-то делать.

Гульня на замацаванне

 

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

 

ч1

ч2 ч3
QR Code QR Code QR Code

Рыгор Барадулін “Бацьку”

Незразумелыя словы

 1. Рэчы – вещи.
 2. Весніцы – калитка, ворота во двор.
 3. Крануць – дотронуться, коснуться.
 4. Галіна – ветка.
 5. Шкло – стекло.
 6. Крок – шаг.
 7. Крыўда – обида.
 8. Заворваць – запахивать.
 9. Здалёк – издалека.
 10. Заўжды – всегда.

 

 

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Генрых Далідовіч “Страта”

Незразумелыя словы

 1. Страта – потеря.
 2. Пасада – должность.
 3. Шпацыраваць – гулять, прогуливаться.
 4. Руды – рыжий.
 5. Шалік – шарф.
 6. Сталы – взрослый.
 7. Гаманіць – разговаривать.
 8. Папсаваць – попортить.
 9. Летуценны – мечтательный.
 10. Мара – мечта.
 11. Мpoя – грёза, фантастическая мечта, сновидение.
 12. Рэчаіснасць – действительность.
 13. Скасавурваць – скашивать.
 14. Ахвотнік – желающий.
 15. Перавага – преимущество.
 16. Мізэрнасць – незначительность, ничтожность.
 17. Зайздросціць – завидовать.
 18. Цяльпук – спокойный, уравновешенный, неконфликтный.
 19. Зняважыць – унизить.
 20. Выдатнік – отличник.
 21. Пільна – пристально, внимательно.
 22. Прыкра – досадно.
 23. Наракаць – сетовать.
 24. Загартоўвацца – закаляться.
 25. Атава – молодая густая трава.
 26. Поплаўчык (поплаў) – лужайка, луг.
 27. Засмяглы – пересохший.
 28. Журбота (журба) – печаль (тоска).
 29. Абібок – бездельник.
 30. Збянтэжыцца – смутиться.
 31. Пястунчык – баловень.
 32. Блажыць – плохое самочувствие, кружится голова.
 33. Млосць – тошнота, слабость.
 34. Спагада – сочувствие.
 35. Трымцець – трепетать.
 36. Падакляраваць – пообещать.
 37. Падарожжа – путешествие.
 38. Скарб – сокровище, богатство.
 39. Замець – позёмка.
 40. Зазумкаць – зажужжать крыльцами.
 41. Крэйда – мел.
 42. Раптоўнасць – внезапность.
 43. Напружвацца – напрягаться.
 44. Кемны (кемкі) – сообразительный, толковый.
 45. Падсілкавацца – подкрепиться.
 46. Дакараць – укорять, упрекать.
 47. Прага – жажда, сильное желание.
 48. Спажыўное – полезное, вкусное.
 49. Прыкрасць – досада.
 50. Ганебны – позорный.

 

Гульня на замацаванне

ч1

ч2

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

ч1

QR Code

ч2

QR Code

Якуб Колас “У старых дубах”

Незразумелыя словы

 1. Гай – роща.
 2. Старасвецкі – древний, несовременный.
 3. Груды – холмы.
 4. Лагчына – ложбина, пологая равнина.
 5. Пажыва – пища.
 6. Ражончык – острая тонкая палочка.
 7. Крыху – слегка, чуть-чуть.
 8. Хвоя – сосна.
 9. Брыдка – стыдно.
 10. Прысадзісты – приземистый.
 11. Борздзенька – проворно, быстренько.
 12. Знячэўку – внезапно.
 13. Нязграбна – неловко.
 14. Лямант – вопль.
 15. Непрытомны – без сознания.

 

 

Гульня на замацаванне

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Якуб Колас “Дарэктар”

Незнаёмыя словы

 1. Красёнцы – небольшой станок для ткачества.
 2. Чаўнок – деталь в ткацком станке.
 3. Мільгатнуць – промелькнуть.
 4. Багра – багрянец, бордовый цвет.
 5. Шурхнуць – шуршать.
 6. Збажына – хлеба.
 7. Нараканне – недовольство, обида.
 8. Развітанне – прощание.
 9. Страта – потеря.
 10. Спрытны – ловкий.
 11. Аборка – короткая тонкая веревка.
 12. Гаворка – разговор.
 13. Пабажыцца – крепко пообещать.
 14. Трасца – болезнь, лихоманка.
 15. Абцасы – каблуки.
 16. Смецце – мусор.
 17. Патураць – потакать.
 18. Анізвання – нисколько, совсем нет.
 19. Папруга – ремень.
 20. Зрэбны – холщовый.
 21. Порткі – штаны.
 22. Кашуля – рубашка.
 23. Мізэрны – маленький.
 24. Летась – в прошлом году.
 25. Запанібрата – как с равным, бесцеремонно.
 26. Комінак (комин) – дымоход.
 27. Лагчына – низменность, долина.
 28. Пануры – угрюмый.
 29. Палахлівы – пугливый.
 30. Згода – согласие.
 31. Запек (запечак) – выступ на печи, где можно сесть.
 32. Гонар – гордость.
 33. Недарэчы – некстати.
 34. Паджары – тонкий, худой.
 35. Стрынгаляваты – высокий, долговязый.
 36. Тхор – хорёк.
 37. Захапленне – восторг.
 38. Плойма – уйма, много.
 39. Вячэра – ужин.
 40. Коўдра – одеяло.
 41. Рупліва – старательно, не покладая рук.
 42. Абраз – икона.
 43. Панука – принуждение.
 44. Спрэчка – спор.
 45. Штодзень (штодня) – ежедневно.
 46. Памеркаваць – поразмыслить.
 47. Кпіны – намешки.
 48. Мяркоўны – терпеливый, рассудительный.
 49. Дока – мастер своего дела.
 50. Схібіць – оплошать.

 

Гульня на замацаванне

Ч1

Ч2

Ч3

 

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

Ч1

QR Code

Ч2

QR Code

Ч3

QR Code

Пятрусь Броўка “Кропля”

Дождж прарваўся з ветрам
У спякоту,
Па пясках ударыў
Буйным шротам.
За адно імгненне,
За хвіліну
Перамыў лістоту на галінах,
Пачапіў на кожнае іглінцы
Па адной засмучанай
Слязінцы.
Прашумеў. Суняўся.
Ціха стала.
І слязінка кожная зайграла.
Колькі ў кроплю
Фарбаў назаткана,
Быццам свет увесь у ёй сабраны:
Поле,
Луг,
Сады ўсяго пасёлка,
І рака,
І неба,
І вясёлка!

Незразумелыя словы

 1. Спякота – жара.
 2. Шрот – охотничья дробь для ружья.
 3. Засмучаны – опечаленный.
 4. Вясёлка – радуга.

Анатоль Грачанікаў “Верасень”

Зноў верасень —
Запаслівы грыбнік —
Шчыруе па імшастых баравінах.
Трымціць раса на звонкіх павуцінах,
І травастою пах яшчэ не знік.
Немітусліва
Промні аж да дна
Прасвечваюць азёрныя глыбіні.
І гронкі ацяжэлыя каліны
Насыціліся сокамі спаўна.
Мне даспадобы
Верасень заўжды.
І не таму, што ў ім я нарадзіўся.
У верасні мне свет увесь адкрыўся
У спеласці сакоўнай — малады.
Так, свет!
І сам я ў вераснёвы час,
Прасвечаны святлом яго, як гронка,
Спяваю і не ціха, і не звонка
Для вас, абшары родныя, для вас,
Шчымліва
Адчуваючы душой
Закончаную яснасць у прыродзе,
І ў жураўліным сцішаным палёце,
І ў засцюдзелай быстрыні рачной.
Вулля
Шукае позняя пчала.
Лагодна-мяккі свет, нібы вашчына.
І дабратой прасвечана Айчына
У барвах баравіннага святла.

Незразумелыя словы

 1. Шчыраваць – усердствовать, сильно стараться.
 2. Імшасты – покрытый мхом.
 3. Баравіна – 1) молодой хвойный лес; 2) возвышенность в бору.
 4. Трымцець – трепетать, дрожать.
 5. Немітусліва – без суеты, спокойно.
 6. Гронка – гроздь.
 7. Даспадобы – по нраву, нравится.
 8. Абшары – просторы.
 9. Шчымліва – щемяще, так, что берет за душу.
 10. Вашчына – неочищенный воск; пустые пчелиные соты.
 11. Барва – окраска; бордовый цвет.

Гульня на замацаванне

(для мабільных гаджэтаў)

Прасканіруйце тэлефонам qr-код. Перайдзіце на старонку гульні. Праверце, наколькі вы засвоілі незразумелыя словы.

QR Code

 

Анатоль Грачанікаў “Як ападае ліст”

Як ападае ліст, як ападае…
Нібы дазволу ў восені пытае.
Бывай, галінка гнуткая, бывай!
Няхай цяпер цябе галубіць вецер,
Салодка закалыхвае пад вечар
І будзіць на зары цябе няхай.
Хіба табе, пажоўклы, я раўня?
З табою развітацца мне не сорам,
Як з небам — ціхім пераспелым зорам
Перад прыходам маладога дня.
Бывайце, сонца, поле і таполя!
Мне час заснуць у восені ў прыполе…

Незразумелыя словы

 1. Дазвол – разрешение.
 2. Галінка – веточка.
 3. Гнуткі – гибкий.
 4. Галубіць – ласкать.
 5. Пажоўклы – пожелтевший.
 6. Прыпол – подол.

Уладзімір Караткевіч “Лісце”

Восень прайшла пералескамі
Па няголеным ржышчы ніў,
Чырвонымі арабескамі1
Лісце лес ураніў.
Глянь на зямлю залатую,
Пяшчотную, сумную, чыстую,
Нехта па ёй вандруе,
Ў паветра ўзнімаючы лісце.
Струменьчыкам тонкім лісце.
Медзь на азёрах сплывае,
Сум у небе імглістым…
Як песня, з галін злятае
Лісце, лісце,
Залацістае лісце,
Сто лісцяў,
Дзесяць лісцяў,
Ліст.

Незразумелыя словы

 1. Няголены – небритый.
 2. Ржышча – стерня, сжатое поле.
 3. Арабеска – сложный орнамент из геометрических фигур, листьев или цветов, напоминающий арабские узоры.
 4. Струменьчык – небольшая струйка.